کاربر میهمان به سایت ما خوش آمدید ورود ثبت نام
منوي سايت
جستجو سریع
کلمه کلیدی :
ترتیب چیدمان
ترتیب نمایش بر اساس
پزشک خانواده

نمودار شبکه فعالیتهای مرحله طراحی  

شرح فعالیت ها

انتظارات از مسئولین فعالیتها

1- تعیین حقوق خانوارها در نظام پزشک خانواده و طراحی روش ارزیابی میزان رعایت آنها

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل (تعیین حقوق خانوارها در نظام پزشک خانواده و طراحی روش ارزیابی میزان رعایت آنها)

 2- تعیین حقوق منابع انسانی درگیر در برنامه پزشک خانواده و الزامات رعایت آنها

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل(تعیین حقوق منابع انسانی درگیر در برنامه پزشک خانواده و الزامات رعایت آنها)

 3- تعیین مدل کلی اجرای پزشک خانواده در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه گزارش پیشرفت

 متن کامل (تعیین مدل کلی اجرای پزشک خانواده در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 4- انجام مطالعه بهره مندی از خدمات سلامت

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 5- تعیین وظایف ستاد راهبری دانشگاه

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 6- روش ثبت فعالیت ها و مدیریت دانش در ستاد راهبری

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 7- تعیین منابع و ساختار ستاد راهبری دانشگاه

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 8-  تعیین شیوه، مقدار و فرایند پرداخت به اعضای ستاد راهبری دانشگاه

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 9- تعیین بسته خدمت پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 10- تهیه راهنماهای ارائه خدمت به هراه فرم های پرونده خدمتگیر متناسب با راهنمای طراحی شده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 11- تعیین ویژگی افرادی که میتوانند در تیم پزشک خانواده انجام وظیفه نمایند

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 12- طراحی فرایند شناسایی و به کارگیری پزشک خانواده  توسط مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 13- طراحی فرآیند ثبت نام نزد پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 14- طراحی روش تضمین تداوم خدمت توسط پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 15- تعیین محل مراجعه خانوار ها در شب و روزهای تعطیل

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 16- تعیین فرایند اخذ مرخصی پزشکان خانواده و محل رجوع خانوارهای تحت پوشش در زمان مرخصی های کوتاه مدت و بلند مدت

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 17- طراحی زنجیره ارجاع شامل روش ارجاع  روش پیگیری ارجاع ،روش بازخورد و روش پرداخت به مرجع الیه

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 18- تعیین روش حفظ پوشش و تداوم خدمت در مسافرت

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 19- طراحی روش و الزامات مشاوره تلفنی خانوار با پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 20- طراحی روش و الزامات مشاوره تلفنی پزشک خانواده با پزشک پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 21- طراحی روش رسیدگی به شکایات خانوار از پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 22- طراحی روش اطلاع رسانی به جمعیت تحت پوشش مرکز پشتیبان برای مراجعه و ثبت نام نزد پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 23- طراحی روش بیمه کردن افراد شاغل در سطوح مختلف نظام پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 24- طراحی نظام آموزش پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 25- طراحی مدیریت مالی برنامه پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 26- طراحی پرونده خدمتگیر

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 27- طراحی پرونده الکترونیک متناسب با لزامات پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 28- تعیین وظایف و فرایندهای تیم پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 29- طراحی و روش خودارزیابی پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 30- طراحی روش ارزیابی ،ابزارهای ارزیابی ،روش تحلیل عملکرد و ارائه بازخورد به پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 31- طراحی روش اقدام در مورد پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 32- طراحی روش، مقدار و فرآیند پرداخت به پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 33- تعیین وظایف و فرآیندهای مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 34- تعیین منابع و ساختار مرکز پشتیبان پزشکان خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 35- مکانیزم پرداخت به مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 36- محاسبه جمعیت تحت پوشش یک مرکز پشتیبان و روش بلوک بندی

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 37- تعیین روش و طراحی فرایند راه اندازی مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 38- برآورد هزینه راهبری سالیانه مرکز پشتیبان به ازای تحت پوشش  قرار دادن یک جمعیت مشخص

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 39- طراحی روش خود ارزیابی و اصلاح عملکرد مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 40- روش ارزیابی عملکرد مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 41- طراحی روش اقدام در مورد مرکز پشتیبانی که عملکرد آن مناسب  ارزیابی  نشده است

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 42- تدوین پیش نویس قرارداد با پزشک خانوار و مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 43- مقدار و فرآیند پرداخت به مرکز پشتیبان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 44- طراحی نظام دریافت بازخورد

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 45- تعیین منابع و ساختار ستاد شبکه شهرستان به عنوان مجری پزشک خانواده

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 46- طراحی فرآیند کسب آمادگی و اجرای برنامه در سطح شهرستان

خلاصه گزارش پیشرفت

متن کامل

 

 

برای دانلود فایل های مرتبط بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

تاریخ انتشار : 1391/02/12 | تاریخ بروزرسانی : 1392/08/28 |
مجموع صفحات : 5 - نمایش صفحه 1 از 5 آخرين » بعدی » « قبلی « اولين
نقشه سایت | تماس با ما | سیاست حفظ اسرار
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ميباشد