کاربر میهمان به سایت ما خوش آمدید ورود ثبت نام
منوي سايت
جستجو سریع
کلمه کلیدی :
ترتیب چیدمان
ترتیب نمایش بر اساس

جایگاه و نقش مدیریت امور آزمایشگاهها در ارتقاء عملکرد آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی درمانی و پاسخگویی به نیاز هاي واقعی حوزه معاونت بهداشتی براي ارائه خدمات تشخیصی در چار چوب برنامه هاي نظام مراقبت بیماریها ( واگیر و غیرواگیر ) و برنامه هاي کنترل و پیشگیري (مادر ایمن، پزشک خانواده، سلامت شغلی، کنترل کیفیت آب، اعتیاد، طرح هاي ملی و استانی و ... ) و عملیاتی نمودن دستورالعمل ها و برآورد انتظارات ادراه کل آزمایشگاه مرجع سلامت در قالب برنامه هاي مدیریتی (مدیریت اطلاعات و فن آوري، تضمین کیفیت، آموزش و پژوهش، گسترش و توسعه، بحران ، ایمنی زیستی و ... ) ، شرح وظایف و دامنه فعالیت امور آزمایشگاههاي معاونت بهداشتی تبیین گردیده است. عناوین برنامه ها و اهداف امور آزمایشگاههای حوزه بهداشت به شرح زیر میباشد:

1. مدیریت نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماریها و برنامه هاي کنترل و پیشگیري

هدف: ارتقاء خدمات تشخیص آزمایشگاهی در خصوص بیماریهای تحت مراقبت واگیر و غیر واگیر

2. سیستم مدیریت کیفیت

هدف : ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی از طریق استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مستندسازی در آزمایشگاههای تحت پوشش

3. مدیریت آموزش

هدف: ارتقاء دانش و مهارت کارکنان آزمایشگاه

4. مدیریت گسترش و توسعه منابع

هدف: ساماندهی منابع انسانی، تجهیزاتی و فیزیکی آزمایشگاه

5. مدیریت آمار و اطلاعات

هدف: استفاده بهینه از آمار عملکرد آزمایشگاهها جهت بهبود میزان اثربخشی خدمات آزمایشگاهی

6. مدیریت بحران

هدف: ساماندهی منابع انسانی، تجهیزاتی و فیزیکی جهت آمادگی کامل ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در شرایط بحران

7. مدیریت ایمنی زیستی

هدف: اطمینان از رعایت و اجرای اصول ایمنی فردی و ایمنی زیستی و دفع ایمن پسماندهای آزمایشگاهی در آزمایشگاههای تابعه

8. آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل دانشگاه

هدف: انجام آزمایشهای اسمیر مستقیم ،کشت ، آنتی بیوگرام و تشخیص مولکولی بر اساس استانداردهای مربوطه بر روی نمونه های خلط ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی تابعه ودانشگاههای تحت پوشش

9. سل

هدف: انجام آزمایش بر روی نمونه های خلط ارسالی از مراکز و گزارش نتایج براساس استانداردهای مربوطه

10. مالاریا

هدف: انجام آزمایش بر روی نمونه های ارسالی از مراکز و گزارش نتایج براساس استانداردهای مربوطه

11. مواد مخدر و روان گردان

هدف: انجام آزمایش بر روی نمونه های مراجعین معرفی شده به آزمایشگاه جهت شناسایی مواد مخدر و روان گردان براساس استانداردهای مربوطه

12. تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله آب و غذا -  التور

هدف:  انجام آزمایش بر روی نمونه های مدفوع یا رکتال سواپ ارسالی از مراکز و گزارش نتایج براساس استانداردهای مربوطه

13. تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله آب و غذا - سالمونلا شیگلا

هدف: انجام آزمایش بر روی نمونه های مدفوع یا رکتال سواپ ارسالی از مراکز و گزارش نتایج براساس استانداردهای مربوطه

14. تالاسمی

هدف: انجام آزمایش CBC  و HbA2  بر روی نمونه های خون مراجعین ازدواجی جهت تشخیص موارد مشکوک به تالاسمی مینور در محدوده خطای مجاز آزمایشات

15. دیابت

هدف: انجام آزمایش های قند, اوره, کراتینین, TG,Chol , HDL, HbA1c  بر روی نمونه های افراد مشکوک به دیابت در محدوده خطای مجاز آزمایشات

16. غربالگری نوزادان

هدف:  انجام آزمایشهای  Neo TSH, PKU  Neoو G6PD بر روی نمونه هایDBS  ارسالی از مراکز در محدوده خطای مجاز آزمایشات

 

تاریخ انتشار : 1392/08/06 | تاریخ بروزرسانی : |
نقشه سایت | تماس با ما | سیاست حفظ اسرار
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ميباشد