کاربر میهمان به سایت ما خوش آمدید ورود ثبت نام
منوي سايت
جستجو سریع
کلمه کلیدی :
ترتیب چیدمان
ترتیب نمایش بر اساس

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت سلامت
چک لیست نظارت
 
عنوان چک لیست :
درمانگاه
سوالات بسته
ردیف
متن پرسش
گزینه ها
ضریب
1
اندازه تابلوی درمانگاه استاندارد است ( متناسب با سردرموسسه ) ؟
 بلی             خیر
1
2
تعداد تابلوهای درمانگاه استاندارد است ( حداکثر 3 تابلو)
 بلی             خیر
1
3
عناوین تایلو مطابق با بخش های موجود در پروانه تاسیس می باشد .
 بلی             خیر
1
4
تابلوی درمانگاه دارای عناوین کلینیک یا پلی کلینیک نمی باشد .
 بلی             خیر
1
5
شبانه روزی بودن درمانگاه بر روی تابلو و سرنسخه درمانگاه قید شده است .
 بلی             خیر
1
6
پروانه تاسیس و مسئولین فنی در معرض دید مراجعین نصب شده است .
 بلی             خیر
1
7
کلیه بخش های موجود در پروانه تاسیس فعال می باشد .
 بلی             خیر
1
8
بخش خارج از پروانه تاسیس فعال نمی باشد .
 بلی             خیر
1
9
پروانه های مطب معتبر پزشکان شاغل در درمانگاه نگهداری می شود.
 بلی             خیر
1
10
تصویر مجوز اشتغال یا مدرک تحصیلی پرسنل فنی در درمانگاه وجود دارد .
 بلی            خیر
1
11
فعالیت قسمتهای مختلف درمانی مطابق با برنامه اعلام شده درمانگاه می باشد .
 بلی             خیر
1
12
وضعیت فعالیت پزشکان متخصص در درمانگاه مشخص است .
 بلی             خیر
1
13
پزشکان و پیراپزشکان مطابق با بخش های موجود درپروانه تاسیس در درمانگاه فعالیت دارند.
 بلی             خیر
1
14
پروانه تاسیس و مسئولین فنی اعتبار دارد.
 بلی             خیر
1
15
مسئولین فنی بر اساس پروانه های صادره حضور مستمر دارند .
 بلی             خیر
1
16
مسئولین فنی به شرح وظایف خود آگاهی دارند .
 بلی             خیر
1
17
پرسنل درمانگاه به معاونت درمان معرفی شده اند .
 بلی             خیر
1
18
دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغ شده به طور منظم نگهداری می شود.
 بلی             خیر
1
19
پرونده ها و مدرک پزشکی در محل مناسبی نگهداری می شوند .
 بلی             خیر
1
20
آمار و گزارش های لازم (بیماریهای واگیر و غیر واگیر) به طور منظم ارائه می شود .
 بلی             خیر
1
21
فرم گزارش دهی بیماریها به طور مناسب نگهداری می شود .
 بلی             خیر
1
22
هرگونه تغییر یا جابجایی کارکنان به اطلاع معاونت رسیده است .
 بلی             خیر
1
23
درصورت عدم امکان حضور مسئول فنی فرد جانشین به معاونت معرفی شده است .
 بلی             خیر
1
24
نوبت کاری درمانگاه در معرض دید مراجعین نصب گردیده است .
 بلی             خیر
1
25
برنامه پزشکان کشیک در معرض دید مراجعین نصب گردیده است .
 بلی             خیر
1
26
تعرفه ها در معرض دید بمیاران نصب گردیده است.
 بلی             خیر
1
27
منشور حقوق بیماران در فضای عمومی نصب شده است .
 بلی             خیر
1
28
تبلیغات غیرمجاز در درمانگاه وجود ندارد. 
 بلی             خیر
1
29
دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات در فضای عمومی نصب شده است.
 بلی             خیر
1
30
تابلوی راهنمای اتاقها و طبقات وجود دارد .
 بلی             خیر
1
31
تابلوی شناسایی اتاقها نصب می باشد .
 بلی             خیر
1
32
پرسنل پزشکی و پیرا پزشکی دارای اتیکت های مناسب می باشد .
 بلی             خیر
1
33
دسترسی به قستمهای مختلف درمانگاه با استفاده از آسانسور امکان پذیر است ( درصورت احداث درمانگاه در بیش از 2 طبقه)
 بلی             خیر
1
34
آسانسور سالم است .
 بلی             خیر
1
35
درمانگاه دارای آمبولانس خصوصی می باشد .
 بلی             خیر
1
 
 
 
 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت سلامت
چک لیست نظارت
 
عنوان چک لیست :
درمانگاه
سوالات بسته
ردیف
متن پرسش
گزینه ها
ضریب
36
قرارداد همکاری با آمبولانس خصوصی وجود دارد . ( در صورت نداشتن آمبولانس )
 بلی             خیر
1
37
تردد و دسترسی به آمبولانس با سهولت انجام می شود .
 بلی             خیر
1
38
طول و عرض و ارتفاع پله ها استاندارد است ( 5/17x30x110 سانتی متر)
 بلی             خیر
1
39
عرض درب ورودی استاندارد است ( 120 سانتی متر)
 بلی             خیر
1
40
فضای مناسبی برای اطلاعات و پذیرش وجود دارد .
 بلی             خیر
1
41
مکان مناسبی برای بایگانی وجود دارد .
 بلی             خیر
1
42
اتاق مسئول فنی وجود دارد .
 بلی             خیر
1
43
سیستم دفع بهداشتی فاضلاب وجود دارد .
 بلی             خیر
1
44
انبار دارو و ملزومات وجود دارد .
 بلی             خیر
1
45
محل نگهداری موقت زباله عفونی وجود دارد.
 بلی             خیر
1
46
محل نگهداری موقت زباله ها با اتاقهای درمانی فاصله دارد .
 بلی             خیر
1
47
سطل ها و مخازن زباله به طور مرتب تخلیه و شستشو می شوند .
 بلی             خیر
1
48
سیستم اطفای حریق مناسب است (هر50 متر مربع =1 کپسول 4 کیلوگرم )
 بلی             خیر
1
49
درمانگاه سیستم برق اضطراری دارد.
 بلی             خیر
1
50
سیستم های برودتی درمانگاه مناسب است (25-20 درجه )
 بلی             خیر
1
51
سیستم های حرارتی درمانگاه مناسب است (25-20 درجه)
 بلی             خیر
1
52
در کنار پله ها نرده و حفاظ مناسب وجود دارد .
 بلی             خیر
1
53
پریزهای برق در محل مناسب و با حفاظ مناسب وجود دارد .
 بلی             خیر
1
54
سیستم اطلاعات و پذیرش مکانیزه می باشد .
 بلی             خیر
1
55
تشکیل پرونده بیماران به شکل کانیزه می باشد .
 بلی             خیر
1
56
نحوه تکمیل پرونده بیماران کامل است ( مشخصات فردی – تاریخ مراجعه –علت مراجعه –تشخیص بیماران – داروهای تجویزی –اقدامات درمانی – نوع بیمه – قید هزنیه )
 بلی             خیر
1
57
در قبال ارائه خدمات به بیمار رسید داده می شود.
 بلی             خیر
1
58
صندلیهای کافی و سالم و قابل شستشو در سالن انتظار وجود دارد .
 بلی             خیر
1
59
سالن انتظار مجهز به دستگاه آبسردکن می باشد .
 بلی             خیر
1
60
تجهیزات پزشکی مطابق با خدمات ارائه شده در درمانگاه وجود دارد .
 بلی             خیر
1
61
گزارش تایید کالیبراسیون دستگاهها وجود دارد.
 بلی             خیر
1
62
دستگاههای موجود سالم می باشند.
 بلی             خیر
1
63
درهرنوبت کاری خدمه حضوردارد.
 بلی             خیر
1
64
پمفلت و پوسترهای آموزشی برای راهنمایی بیماران وجود دارد.
 بلی             خیر
1
65
فضای سالن انتظار مناسب است (بیش از 20 متر مربع )
 بلی             خیر
1
66
پزشکان از روپوش سفید و تمیز استفاده می کنند.
 بلی             خیر
1
67
وضعیت پوشش کارکنان مناسب ( تمیز و برنگ روشن ) می باشد .
 بلی             خیر
1
68
رختکن و محل استراحت پرسنل وجود دارد .
 بلی             خیر
1
69
اتاق آبدارخانه وجود دارد .
 بلی             خیر
1
 
سوالات بسته
ردیف
متن پرسش
گزینه ها
ضریب
70
وضعیت بهداشتی آبدارخانه مناسب می باشد.
 بلی             خیر
1
71
آبدارچی کارت معتبر بهداشتی دارد.
 بلی             خیر
1
72
مستندات واکسیناسیون هپاتیت B جهت پزشکان و پرسنل وجود دارد.
 بلی             خیر
1
73
کلیه تخت ها از جنس مقاوم ، سالم و قابل شستشو می باشد .
 بلی             خیر
1
74
از ملحفه ، روبالشی تمیز یایکبار مصرف استفاده می شود .
 بلی             خیر
1
75
کمد یا قفسه دربدار جهت نگهداری پتوها و ملحفه درزمان عدم استفاده بیمار وجود دارد.
 بلی             خیر
1
76
کف و دیوارهای درمانگاه سالم و قابل شستشو و بدون درز و شکاف می باشد.
 بلی             خیر
1
77
سقف درمانگاه سالم ، تمیز و بدون درز و شکاف می باشد .
 بلی             خیر
1
78
دیوارهای فضای عمومی و اتاقها دارای قرنیز مناسب می باشد ( حداقل 10 سانتی متر)
 بلی             خیر
1
79
پنجره های مشرف به معابر دوجداره می باشد.
 بلی             خیر
1
80
دروپنجره سالم ، قابل شستشو و رنگ آمیزی شده می باشد .
 بلی             خیر
1
81
پنجره های بازشو مشرف به خارج دارای توری و قابل شستشو می باشد .
 بلی             خیر
1
82
فضاهای عمومی و اتاقهای درمانی دارای سیستم تهویه سالم می باشد.
 بلی             خیر
1
83
وضعیت نور فضاهای عمومی و اتاقهای درمانی مناسب است.
 بلی             خیر
1
84
وضعیت بهداشتی سیستم روشنایی است ( لامپهای سقفی )
 بلی             خیر
1
85
اتاق معاینه به تعداد کافی براساس تخصصهای ارائه شده وجود دارد(3 اتاق با متراژ 12 متر مربع)
 بلی             خیر
1
86
ارتفاع سقف اتاقهای درمانی مناسب است (حداقل 270 سانتی متر)
 بلی             خیر
1
87
بخش های سرپایی و معاینه درطبقه همکف می باشد.
 بلی             خیر
1
88
اتاق تزریقات درمجاورت اتاق پزشک (معاینه) قراردارد.
 بلی             خیر
1
89
اتاق تحت نظر به تفکیک خانم و آقا وجود دارد.
 بلی             خیر
1
90
اتاقهای معاینه و درمانی دارای روشویی می باشند .
 بلی             خیر
1
91
اطراف روشویی کاشیکاری شده است (1x5/1 متر)
 بلی             خیر
1
92
روشویی مجهز به مایع صابون می باشد.
 بلی             خیر
1
93
دستمال کاغذی در مجاورت روشویی وجود دارد .
 بلی             خیر
1
94
حوله پارچه ای در مجاورت روشویی وجود ندارد .
 بلی             خیر
1
95
تجهیزات و سطوح بدرستی ضد عفونی می شوند .
 بلی             خیر
1
96
سطل زباله دربدار و پدالدار در درمانگاه وجود دارد .
 بلی             خیر
1
97
کیسه زباله زرد در درمانگاه وجود دارد.
 بلی             خیر
1
98
تخت های تزریقات با پاراوان از هم جداسازی شده اند .
 بلی             خیر
1
99
از الکل اتیلیک 70 درجه استفاده می شود .
 بلی             خیر
1
100
کپسول اکسیژن به تعداد کافی ( تحت نظر اتاق عمل سرپایی – CPR) وجود دارد .
 بلی             خیر
1
101
ماسک اکسیژن تمیز و آماده مصرف می باشد .
 بلی             خیر
1
102
کپسول اکسیژن سالم و پر می باشد.
 بلی             خیر
1
103
مانومتر سالم و پر می باشد .
 بلی             خیر
1
104
سطح ترالی تزریقات پس از آلودگی ضد عفونی می شود .
 بلی             خیر
1
105
ظرف جمع آوری وسایل نوک تیز و برنده وجود دارد .
 بلی             خیر
1
106
کلیه وسایل نوک تیز و برنده در سیفتی باکس دفع می شوند .
 بلی             خیر
1
107
حمل وسایل تیز و برنده بارسیور انجام می شود .
 بلی             خیر
1
108
دفع سرنگ و سرسوزن توامادر سیفتی باکس انجام می شود.
 بلی             خیر
1
109
سیفتی باکس درمجاورت تخت تزریقات قرار دارد .
 بلی             خیر
1
                                                                                                                                               
 
 
سوالات بسته
ردیف
متن پرسش
گزینه ها
ضریب
110
عدم درپوش گذاری سرسوزن توسط پرسنل تزریقات انجام می گیرد.
 بلی             خیر
1
111
جداکردن سرنگ و سرسوزن با دست انجام نمی شود .
 بلی             خیر
1
112
هماهنگی لازم با سازمان خدمات موتوری شهرداری جهت حمل زباله های عفونی انجام شده است .
 بلی             خیر
1
113
قرار داد با شهرداری یا سایر مستندات موجود می باشد .
 بلی             خیر
1
114
دراتاق تزریقات و تحت نظر دفتر ثبت تزریقات بطور کامل تکمیل می شود ( نام و نام خانوادگی – سن – تاریخ مراجعه – نام آمپول یا سرم – نوع تزریق – نام پزشک – نام مسئول تزریق )
 بلی             خیر
1
115
حریم خصوصی بیمار در زمان معاینه رعایت می شود .
 بلی             خیر
1
116
درصورت انجام واکسیناسیون یخچال مخصوص مجزا وجود دارد .
 بلی             خیر
1
117
نحوه نگهداری واکسن در یخچال مناسب است .
 بلی             خیر
1
118
دماسنج مخصوص در یخچال واکسیناسیون وجود دارد .
 بلی             خیر
1
119
چارت درجه حرارت و نحوه تلقیح واکسن در درب یخچال نصب شده است .
 بلی             خیر
1
120
واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSR)وجود دارد.
 بلی             خیر
1
121
اتاق CSR متراژ مناسب دارد(حداقل 6 متر مربع )
 بلی             خیر
1
122
دیوارها و کف اتاق CSR قابل شستشو می باشد.
 بلی             خیر
1
123
طبقات مخصوص نگهداری پگها وجود دارد.
 بلی             خیر
1
124
میز پکینگ وجود دارد.
 بلی             خیر
1
125
پگ ها باشان دولایه بسته می شود.
 بلی             خیر
1
126
مایع ظرفشویی جهت شستشوی وسایل وجود دارد.
 بلی             خیر
1
127
سینک شستشوی وسایل وجود دارد .
 بلی             خیر
1
128
بر مخصوص شستشوی وسایل وجود دارد .
 بلی             خیر
1
129
از حداقل وسایل حفاظت فردی جهت مسئول شستشوی وسایل استفاده می شود.(ماسک- دستکش – پیش بند)
 بلی             خیر
1
130
مراقبتهای اولیه فوری پس از ایجاد تماس مشکوک با نیدل انجام می شود .
 بلی             خیر
1
131
اتوکلاو کلاس B وکیوم دار وجود دارد.
 بلی             خیر
1
132
تست اندیکارتور کلاس 5 اتوکلاو در کلیه پگها قرار دارد .
 بلی             خیر
1
133
درج تاریخ بر روی ست ها وجود دارد .
 بلی             خیر
1
134
پس از اتمام تاریخ مصرف پگ ها مجددا" استریل می شوند .
 بلی             خیر
1
135
اتاق عمل سرپایی مناسب ( حداقل 12 متر مربع ) وجود دارد .
 بلی             خیر
1
136
اتاق احیا ( حداقل 10 متر مربع ) وجود دارد .
 بلی             خیر
1
137
اتاق عمل سرپایی و اتاق احیا مشترک می باشند .
 بلی             خیر
1
138
اتاق عمل سرپایی دارای روشویی پدالی می باشد .
 بلی             خیر
1
139
اتاق عمل سرپایی دارای تخت جراحی سالم و تمیز می باشد.
 بلی             خیر
1
140
بتادین اسکراب درمجاورت روشویی اتاق عمل وجود دارد.
 بلی             خیر
1
141
تهویه اتاق عمل سرپایی مناسب است .
 بلی             خیر
1
142
ست های جراحی با تاریخ معتبر وجود دارد.
 بلی             خیر
1
143
فایل نگهداری پگ های استریل در اتاق عمل سرپایی وجود دارد.
 بلی             خیر
1
144
چراغ سیالیتیک سالم وجود دارد.
 بلی             خیر
1
145
ترالی اورژانس و سایر امکانات احیا بطور کامل وجود دارد .
 بلی             خیر
1
146
داروهای اورژانس براساس لیست تجهیزات و داروها وجود دارد .
 بلی             خیر
1
 
 
 
 
 
سوالات بسته
ردیف
متن پرسش
گزینه ها
ضریب
147
داروهای غیر اورژانسی در درمانگاه نگهداری نمی شود .
 بلی             خیر
1
148
دستگاه الکتروشوک سالم در درمانگاه وجود دارد.
 بلی             خیر
1
149
دستگاه ECG سالم در درمانگاه وجود دارد.
 بلی             خیر
1
150
اتاق تی شوی خانه بطور مجزا در هر طبقه وجود دارد.
 بلی             خیر
1
151
محل تی شوی دارای حوضچه تی می باشد.
 بلی             خیر
1
152
محل تی شوی دارای محل آویختن تی می باشد.
 بلی             خیر
1
153
محل تی شوی دارای تهویه مناسب می باشد.
 بلی             خیر
1
154
سرویس بهداشتی در هر طبقه وجود دارد .
 بلی             خیر
1
155
سرویس بهدشاتی دارای کاسه توالت سالم و بدون ترک می باشد .
 بلی             خیر
1
156
سرویس بهداشتی تا سقف کاشیکاری شده است .
 بلی             خیر
1
157
سرویس بهداشتی مجهز به آب گرم و سرد می باشد .
 بلی             خیر
1
158
در سرویس بهداشتی مایع صابون وجود دارد .
 بلی             خیر
1
159
اتاق رخت شوی خانه وجود دارد .
 بلی             خیر
1
160
لباسشویی در رخت شوی خانه موجود است .
 بلی             خیر
1
161
 
 
 
162
 
 
 
163
 
 
 
164
 
 
 
165
 
 
 
166
 
 
 
167
 
 
 
168
 
 
 
169
 
 
 
170
 
 
 
 
 
سوالات باز
ردیف
متن پرسش
گزینه ها
ضریب
1
هرگونه مشکل خاص را توضیح دهید .
 
1
تاریخ انتشار : 1389/01/29 | تاریخ بروزرسانی : |
نقشه سایت | تماس با ما | سیاست حفظ اسرار
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ميباشد