جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

عناوین برنامه های گروه
 

 

 

1.برنامه ریزی و نظارت بر اجرای «برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی»

2. خودمراقبتی فردی: توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی (تربیت سفیر سلامت خانواده)

3. خودمراقبتی سازمانی: توانمندسازی سازمان ها و محل های کار دولتی و غیردولتی و مدارس برای تشکیل شوراهای ارتقای سلامت در محل های کار و تحصیل

4. خودمراقبتی اجتماعی: توانمندسازی محلات و جوامع، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورایاری ها برای تشکیل شورای ارتقای سلامت و تدوین برنامه عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت

5. توانمندسازی افراد برای تشکیل گروه های خودیار

6.توانمندسازی معلمان و والدین دانش آموزان برای تسهیلگری اجرای برنامه خودمراقبتی و تربیت سفیر سلامت دانش آموز در مدارس

7. توانمندسازی افراد در مدارس و تربیت سفیر سلامت دانش آموز

8.توانمندسازی جوانان در دانشگاهها، حوزه های علمیه، پادگان ها و ... و تربیت سفیر سلامت جوان، دانشجو، طلبه، سرباز و ...

9. برنامه جامع آموزش همگانی سلامت 

10. نیازسنجی سلامت  

11.  ساماندهی رسانه ها و مداخلات آموزشی 

12. اجرای سند «برنامه ارتقای فرهنگ سلامت» مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور