پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
تماس با معاونت
 

تماس با معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

آدرس :  تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، ساختمان قدیم وزارت بهداشت، طبقه اول

کدپستی: 1134845764

 

 

تماس با معاون بهداشت ، جناب آقای دکتردلاوری

مسئول دفتر: خانم کاظمی

تلفن:   66707529

فکس: 63453104

 

تماس با معاون فنی، جناب آقای دکتر تاملی

مسئول دفتر: خانم نصیری

تلفن: 63453107

 

تماس با معاون اجرایی، جناب آقای دکتر رهنما

مسئول دفتر: خانم بهاروند

تلفن : 63453106

فکس :63453108 


تماس با روابط عمومی

63453216

 

جهت تماس با واحدها یا گروههای معاونت بهداشت ، ابتدا با 63453000 تماس حاصل نمایید

 و پس از برقراری ارتباط داخلی مورد نظر خود را وارد کنید .


شماره تماس داخلی واحدها