جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
لینک های مفید
رسالت واحد و برنامه ها
 
 

واحد آموزش و ارتقای سلامت

 

رسالت :

 

رسیدن به جامعه ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی ، مهارت و صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی، نیازهای سلامتِ خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین و اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای دراولویت شان، برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی، سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری ِ خود، خانواده، همسالان و جامعه و جهانی را که در آن زندگی می کنند کنترل کرده و ارتقاء دهند.

 

 

برنامه ها:

1-     برنامه ملی خودمراقبتی (برنامه پنجم تحول سلامت در حوزه بهداشت) با چهار رویکرد خودمراقبتی فردی (تربیت سفیر سلامت خانواده)، خودمراقبتی سازمانی، خودمراقبتی اجتماعی و  گروههای خودیاری

 

2-     نیازسنجی سلامت

 

3-     برنامه جامع آموزش همگانی سلامت

 

4-     ساماندهی رسانه ها و مداخلات آموزشی

 

 

5-     برنامه های آموزشی در مدارس / دانشگاهها(تربیت سفیران سلامت دانش آموز/ دانشجو، آموزش معلمان و والدین)