جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

رسالت واحد
 

 دارو هميشه به عنوان يك عامل اساسي در درمان اكثر بيماري ها مطرح است. در حال حاضر بيش از 8000 فرآورده دارويي در سراسر جهان استفاده مي شود. از آن جایی که منابع مالي و بودجه سيستم هاي بهداشتي محدود است هر كشوري بر اساس وضعيت جغرافيايي، بيماريها و منابع مالي تعدادي از اين داروها را در ليست داروهاي اساسي خود قرار داده و پزشكان موظف به تجويزهمان داروها هستند.درکشورما براساس برنامه  PHC و در چند سال اخیر لیست داروهای بیمه روستایی تعریف شده که در شبکه های بهداشت جهت داروخانه های مراکز نیز   لیست مذکور مورد استفاده قرار می گیرد .