جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
 • تمرکز برنامه خودمراقبتی سازمانی معاونت بهداشت بر حیطه سلامت معنوی
  برنامه خودمراقبتی سازمانی سال 97 کارکنان معاونت بهداشت، بر حیطه معنوی تمرکز دارد.

 • بازدید کارشناس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت از روند راستی آزمایی برنامه سفیران سلامت معاونت بهداشت دانشگاه
  دکترآتوسا سلیمانیان از روند راستی آزمایی برنامه سفیران سلامت معاونت بهداشت بازدید کرد.

 • پیام معاون بهداشت دانشگاه به مناسبت هفته سلامت
  دکتر علیرضا دلاوری در پیامی به مناسبت هفته سلامت افزایش سواد سلامت و خودمراقبتی از درون خانواده را از ضروریات حفظ و ارتقای سلامت دانست.

 • تشریح برنامه های هفته سلامت معاونت بهداشت دانشگاه و شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش
  کارشناس مسوول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت از برنامه های این معاونت در هفته سلامت 97 خبر داد.

 • اردوی سفیران سلامت تهران در پردیس بانوان بوستان ولایت
  اردوی یک روزه سفیران سلامت تهران به مناسبت هفته سلامت در مجموعه شهربانوی بوستان ولایت برگزار شد.

به سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید ***یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری غیر واگیر، تغذیه نامناسب و مصرف زیاد قند، نمک و چربی است. ***شیر و ماست کم چرب را جایگزین نوع پر چرب آن کنید. ***روغن ماهی حاوی مقدار زیادی چربی مفید مانند امگا3 است.***روزانه حداقل 5 واحد میوه وسبزی(حداقل400 گرم) مصرف نمایید.***بهتراست یکی از واحدهای میوه روزانه خود را همراه وعده صبحانه مصرف کنید. ***نمک یک مانع بزرگ برای داشتن اسکلت محکم است .***یکی از دلایل پوکی استخوان مصرف زیاد نمک است.
منوی اصلی
رسالت واحد
 

بيانيه ماموريت واحد بهبود تغذيه استان

بهبود تغذيه آحاد مردم ساكن در استان و كمك به ارتقاء امنيت غذايي از طريق ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، افزايش سواد تغذيه اي و رهايي از بيماري هاي مرتبط با تغذيه درچارچوب اهداف و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و با استفاده از تمهيداتي از قبيل مشاركت در تدوين سياست هاي نوين درعرصه غذا و تغذيه، فرهنگسازي تغذيه صحيح، تحقيق و پايش و اقدامات پيشگيرانه و درماني درحيطه بيماري هاي مرتبط با تغذيه می باشد.


هدف از تشکیل واحد بهبود تغذیه جامعه

 •  كاهش شيوع سوء تغذيه در گروه هاي آسيب پذير (كودكان، نوجوانان، زنان باردار و سالمندان)  و بيماران بستري
 •  كاهش شيوع اضافه وزن و چاقي در گروه هاي سنی مختلف
 • كاهش شيوع  كمبود ريزمغذي هاي شايع (يد، آهن، روي، ويتامين A و ويتامين D ) در گروه هاي مختلف سني
 • كاهش ميانگين دريافت روزانه چربي و روغن در خانوارها  
 •   ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي گروه هاي هدف
 • افزايش ميانگين دريافت روزانه ميوه ها، سبزي ها، شير و لبنيات در خانواده ها می باشد.


شرح وظايف واحد بهبود تغذيه استان

 • بررسي مستمر وضعيت امنيت غذايي در استان و روند تغييرات آن در دوره هاي مختلف زماني
 •  تهيه گزارشات مستمر و مقطعي از وضعيت امنيت غذايي در استان جهت ارائه به شوراي سلامت و امنيت غذايي استان و دفتر بهبود تغذيه جامعه
 •  تهيه و تدوين پيش نويس راهبردها، مقررات و دستورعمل هاي مرتبط با بهبود تغذيه استان جهت ارائه به شوراي سلامت و امنيت غذايي استان
 • تدوین پروتكل ها و استانداردهاي تغذيه گروه هاي آسيب پذير ، تغذيه در بيماري هاي واگير و غيرواگير
 • تدوين و پايش استانداردهاي تغذيه در مراكز جمعي 
 • تدوين پروتكل ها و دستور العمل هاي اجرايي ، پايش و ارزشيابي  برنامه هاي پيشگيري و كنترل كمبود ريز مغذي ها
 • طراحي و اجراي طرح هاي مداخله اي ، پژوهشي، آموزشي واطلاع رساني در خصوص بهبود تغذيه استان
 • پيگيري و نظارت برحسن اجراي تصميمات و مصوبات شوراي سلامت و امنيت غذايي استان و ارائه گزارشات مستمر از چگونگي اجراي مصوبات
 •   تهيه وتدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت بهبود تغذيه استان در قالب اهداف و سياست هاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت
 •   تعيين اولويت هاي پژوهشي تغذيه در قالب برنامه هاي كلي بهبود تغذيه استان و ارائه آن به معاونت پژوهشي استان و ساير ارگان هاي مرتبط
 •   ارزيابي برنامه هاي بهبود تغذيه استان و تهيه گزارش از پيشرفت برنامه ها و ارائه پيشنهادات اصلاحي به مدير مافوق و دفتر بهبود تغذيه جامعه به منظور بازنگري برنامه ها
 • جلب همكاري مديران مافوق به منظور تهيه و تدوين سياست ها، برنامه هاي ساليانه و 5 ساله امنيت غذايي استان
 •  جلب همكاري سازمان ها ، موسسات و نهادهاي مرتبط با بهبود تغذيه استان درخصوص تدوين و اجراي برنامه ها و طرح هاي استاني بهبود تغذيه جامعه
 • همكاري با دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي استان درخصوص طراحي و اجراي طرح هاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با بهبود تغذيه استان
 •   ايجاد هماهنگي بين فعاليت ها و برنامه هاي كارشناسان و كاركنان شاغل در برنامه هاي بهبود تغذيه استان
 • نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي بهبود تغذيه استان
 •   انعكاس پيشنهادات و يافته هاي مطالعاتي كارشناسان بهبود تغذيه استان و شهرستان به مقامات مافوق و دفتر بهبود تغذيه جامعه
 • همكاري تخصصي با ساير كارشناسان امور بهبود تغذيه استان  در ساير بخش ها در اجراي برنامه ها و فعاليت هاي بهبود تغذيه استان
 • ظرفيت سازي كاركنان درون بخشي و فرابخشي در زمينه تغذيه با هماهنگي دفتر بهبود تغذيه جامعه
 • تهيه و ارائه پيشنهاد جهت ارتقاء دانش و مهارت هاي كارشناسان تغذيه تحت نظارت و پيگيري موضوع از مراجع ذيربط
 • برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي در زمينه تغذيه جامعه براي كارشناسان تغذيه شهرستان، كاركنان بين بخشي و درون بخشي
 • تعيين اولويت هاي  برنامه هاي آموزشي  تغذيه ، اطلاع رساني و پايش برنامه هاي بهبود تغذيه استان
 •  انجام ساير امور مرتبط با برنامه ريزي و سياست گذاري و نظارت بر برنامه هاي بهبود تغذيه استان كه از سوي مقامات ما فوق ارجاع مي شود.