جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
لینک های مفید
عناوین برنامه ها
 


لیست برنامه های  جاری واحد بهبود تغذیه جامعه  سال 1397

نام برنامه

ردیف

عناوین کلی برنامه ها

اجرای تفاهم نامه دانشگاهی استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی

1

سند ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور ( برش استانی )

پروژه های هم افزایی درون بخشی

2

پروژه های هم افزایی برون بخشی

3

برنامه مداخله اي مشاركتي حمایتی بهبود تغذیه كودكان زير 5 سال

1

برنامه هاي مداخله ای تغذيه گروههاي آسيب پذير

برنامه مداخله اي بهبود وضع تغذيه كودكان 6-3 سال  روستا مهد ها ( تامين يك وعده غذاي گرم)

 

2

برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طريق آموزش تغذيه و مکمل یاری با آهن و ویتامین د

1

برنامه ارتقاء سطح سلامت تغذيه اي دانش آموزان متوسطه اول و دوم از طریق آموزش تغذیه و مکمل یاری

 

ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای مادران باردارو شیرده

1

برنامه هاي تغذيه گروههاي آسيب پذير

ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای کودکان

2

ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای میانسالان

3

ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای سالمندان

4

ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای نوجوانان

5

برنامه جامع پیشگیری و کنترل چاقی در کودکان و نوجوانان

6

برنامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد

1

برنامه هاي پيشگيري و كنترل كمبود ريزمغذيها

 

برنامه پایش ادواری ید ادرار دانش آموزان 10-8 سال

2

برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن

 

3

برنامه مديريت تغذيه در بحران و امنيت غذايي

1

برنامه تغذيه در بحران

راهنمای بانک اطلاعات مدیریت تغذیه در بحران

2

برنامه اصلاح الگوی صحیح روغن های خوراکی

1

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای

2

برنامه ارتقاء کیفیت وضعیت تغذیه اماکن عمومی تهیه و توزیع غذا

3

برنامه بهبود تغذیه زنان روستایی عشایر

4

برنامه همکاری در اجرای ماده 48 قانون برامه ششم( مواد غذایی مضر سلامت)

5