جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

رسالت واحد
 

واحد بهداشت دهان ودندان 

واحد بهداشت دهان ودندان در راستای ارتقاء سلامت دهان ودندان جامعه تحت پوشش در قالب پیشگیری و درمان اولیه در مراکز بهداشتی درمانی و آموزش مردم در رده های سنی مختلف تحت پوشش شامل گروههای هدف ( کودکان زیر 6 سال، کودکان 6-14 سال و خانم های باردار و یک سال پس از زایمان )فعالیت می نماید.                                                                                                                                         

مهمترین طرح ها و برنامه های این واحد با هدف آموزش وپیشگیری شامل : ارتقاء سلامت دهان ودندان دانش آموزان ، ارائه خدمات دندانپزشکی در پزشک خانواده شهری و بیمه روستایی و اجرای خدمات سلامت دهان ودندان با فعال سازی واحد های دندانپزشکی شبکه بهداشتی درمانی کشور می باشد.                                                                                  

خدمات دندانپزشکی به گروههای هدف در دوسطح یک ودو به گیرندگان خدمت ارائه میگردد. سطح یک شامل آموزش وپیشگیری ( فلوراید تراپی و فیشورسیلانت) و خدمات سطح 2 شامل ترمیم جرمگیری،پالپوتومی و کشیدن می باشد.