جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

عناوین برنامه ها
 
برنامه های واحد سلامت دهان و دندان :

ارتقای بهداشت دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش
 
1 -حفظ میزان مراقبت سلامت دهان ودندان کودکان زیر 6 سال
2- حفظ میزان مراقبت سلامت دهان ودندان کودکان 6تا14 سال
3- حفظ میزان مراقبت سلامت دهان ودندان مادران باردار
4- اجرای دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات سلامت دهان ودندان ، بافعال سازی واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشتی درمانی کشور
5- ارتقاء سلامت دهان ودندان دانش آموزان ابتدایی
6- برنامه دندانپزشک خانواده در بیمه روستایی
برنامه دندانپزشک خانواده در پزشک خانواده شهری