جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

عناوین برنامه ها
 

عناوین برنامه های گروه سلامت  روانی اجتماعی و اعتیاد*

حوزه

نام برنامه

 

 

 

 

 عناوین برنامه های سلامت روان

 

تشخیص و مراقبت  اختلالات روانپزشکی


 

آموزش مهارت های زندگی

 

 

آموزش مهارت فرزندپروری

 

 

کاهش انگ

 

 

  حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه

 

 

پیشگیری از خودکشی

 

 

عناوین برنامه های سلامت اجتماعی

 

پیشگیری از خشونت خانگی

 

 

 

 

عناوین برنامه های اعتیاد

 

پیشگیری از اعتیاد

 

 

پیشگیری از اعتیاد در گروه دانشجویان علوم پزشکی

 

 

کاهش آسیب اعتیاد

 

پیشگیری از مصرف الکل

* کلیه عناوین ازمستندات ومکتوبات دفتر سلامت روانی اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت بدون هرگونه تغییر اخذ شده است