جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
لینک های مفید
معرفی و اهداف نظام پذیرش و برسی پیشنهادات
 

معرفی نظام پیشنهادات

نظام مدیریت مشارکتی به عنوان یک رویکرد مدیریتی پویا، نگرشی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی بین مدیریت ارشد و کارکنان است که در جهت دستیابی به اهداف سازمان و بهبود مستمر آن در تمامی ابعاد تلاش می کند. نظام شناسایی مشکلات، پذیرش و بررسی پیشنهادات" معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان ابزار اجرای مدیریت مشارکتی تکنیکی است که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه های سرمایه های انسانی سازمان برای شناسایی مشکلات، چاره جویی و ایجاد راه حل های بهینه در راستای بهسازی خدمات، فرآیندها و عرصه های ارائه خدمت در سطوح مختلف دست یافت.

استقرار نظام مذکور در سازمان با ترغیب مشارکت کارکنان و سایر ذینفعان، نقش مهمی در همسویی اهداف فردی و سازمانی و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه خلاقیت و نوآوری سازمانی و بکارگیری آن دارد. به عبارتی؛ این نظام ابزاری مناسب برای تقویت روحیه مسئله یابی و بهبودطلبی در کارکنان بوده و از طریق آن کارکنان تشویق می شوند که به محیط و فرآیندهای کار خود توجه خاصی داشته باشند، مسائل سازمانی را بیابند و  از این طریق امور سازمان را بهبود بخشند. همچنین این نظام بر آن است تا مردم (اعم از گیرندگان خدمت، داوطلبین سلامت و سایر نهادهای مرتبط با سلامت) را کانون توجه خود قرار داده و بازخوردهای ایشان را در راستای ارتقای خدمات لحاظ نماید.

به عبارتی فلسفه وجودی "نظام شناسایی مشکلات، پذیرش و بررسی پیشنهادات" نه تنها مدیریت ایده های تحول آفرین و رسیدگی، اصلاح و پیگیری نظامند پیشنهادهای ارسالی می باشد، بلکه شناسایی مشکلات سیستم ارائه خدمت توسط کارکنان ستادی و محیطی از دیگر ماموریت های این نظام است.  

تعريف پيشنهاد
 فکر و راهکاری است که بتواند وضعيت موجود را آسان‌تر، صحيح‌تر، ارزان‌تر، ايمن‌تر و مطلوب‌تر کند.
پیشنهاد کمی
اجرای آن سبب افزايش بهره‌وری، بهبود فضای کار، افزايش رضايت کارکنان و مانند اين‌ها می‌شود و قابليت اندازه‌گيری و محاسبه ريالی دارد.
پيشنهاد کيفی
اجرای آن سبب اجرای مطلوب برنامه‌های تحول اداری، افزايش بهره‌وری، بهبود فضای کار، صرفه‌جويی بهينه درمنابع، افزايش رضايت‌مندی کارکنان و مانند اين‌ها می‌شود و قابليت اندازه‌گيری ندارد.

تفاوت ايده با پيشنهاد

ايده
يک مفهوم يا يک اثر ذهنی است. اين پديده محصول قوه خلاقيت افراد است و می‌تواند يک کلمه يا يک عبارت کوتاه باشد . ایده را بذر پيشنهاد هم می‌نامند.

پيشنهاد
فکر و راهکاری است که بتواند وضعيت موجود را آسان تر، سريعتر، صحيح تر، ارزان تر، ايمن تر و مطلوب تر کند و متضمن ارائه راه‌حل يا برنامه اجرايی است.

نکته مهم

شرط لازم برای پذيرش يک پيشنهاد، تکميل تمامی فيلدهای اطلاعاتی معين شده است. در صورت ناقص بودن اطلاعات ارائه شده، موضوع ذکر شده صرفا به عنوان ايده تلقی می‌گردد .

 

اهداف نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

به طور کلی هدف از طراحی "نظام شناسایی مشکلات، پذیرش و بررسی پیشنهادات" را می توان فراهم آوردن بستری مناسب جهت مشارکت تمامی کارکنان و مردم در تصمیم سازی ها  و استفاده بهینه از سرمایه های فکری آنان ذکر نمود. موارد ذیل اهداف اختصاصی نظام مذکور است :

 

þ     ایجاد  زمینه های لازم جهت جلب مشارکت کارکنان و مردم در شناسایی مشکلات

þ     ایجاد زمینه های مناسب جهت استفاده بهینه از راه حل های حاصل از اندیشه های سرمایه های انسانی

þ     حمایت از پیشنهادهای کارکنان و مردم در نظام پیشنهادهای دانشگاه از طریق اصلاح و تکمیل پیشنهاد

þ     نوآوری در زمینه روش های انجام کار، کیفیت خدمات و عرصه های ارائه خدمت با بازبینی و بهبود وضع موجود یا ایجاد زمینه های جدید ارائه خدمت

þ     همسوسازی اهداف فردی و سازمانی

þ     فراهم آوردن زمینه های دستیابی به اهداف سازمان

þ     بهبود مستمر امور از طریق بالا بردن کیفیت ارائه خدمات، کاهش هزینه ها، بهبود فرآیندها و ...

þ     افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی

þ     حفظ و ارتقای احساس مسئولیت کارکنان در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های بهینه

þ     جلب رضایت گیرندگان خدمت با متناسب ساختن خدمات و نیازهای آنان و  بهبود مستمر امور

þ     ایجاد زمینه های فرهنگ تحول و نوآوری سازمانی