دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
تماس با کارشناسان گروه
 
 

شماره تماس: 63453

داخلی

مدیر گروه: دکتر علیرضا امینی منش     358

کارشناس مسئول: دکتر آزیتا کریمی    613

کارشناسان بیماریهای غیرواگیر:     

دکتر نرگس نیکخوی مکمل                      612    

دکتر زینب معین فر                                  354 

مهدیس چنگیزی                                      633

جواد برزگری                                           311