جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

دیابت
 

برنامه دیا بت


دستورعمل برنامه دیابت

کارگاه دو روزه دیابت

   دانلود فایل : سیاستهای تغذیه.pdf           حجم فایل 1317 KB
   دانلود فایل : smbg farir teb.pdf           حجم فایل 6542 KB
   دانلود فایل : physical activity and exercise in diabetes.pdf           حجم فایل 1507 KB
   دانلود فایل : dr.saneifard.insulin.pdf           حجم فایل 4201 KB
   دانلود فایل : dm in pregnancy.pdf           حجم فایل 1711 KB
   دانلود فایل : diabetes guaidline.dr.hashemi.pdf           حجم فایل 279 KB
   دانلود فایل : dehghani.nutrition educaation approaches.pdf           حجم فایل 1956 KB
   دانلود فایل : management of depression in diabetes.pdf           حجم فایل 1233 KB
   دانلود فایل : کارگاه1 ح دیابت 20.8.96 - copy.pdf           حجم فایل 1950 KB
   دانلود فایل : کارگاه آموزشی دیابت ویژه پزشکان هفته ملی دیابت 96. خانم دکتر یاراحمدی.pdf           حجم فایل 1083 KB
   دانلود فایل : insulin therapy-dr.hoseinpanah.pdf           حجم فایل 3355 KB
   دانلود فایل : final-lipid -dr.hadaegh-11-2017.pdf           حجم فایل 4983 KB
   دانلود فایل : dr.amirbeigloo.gdm.pdf           حجم فایل 2776 KB
   دانلود فایل : dm1 dr soheilipour.pdf           حجم فایل 8398 KB
   دانلود فایل : dm htn.dr.nakhjavani 20-8-96.pdf           حجم فایل 1579 KB
   دانلود فایل : 1oads in t2dm, jahed, wdd 2017.pdf           حجم فایل 7301 KB
   دانلود فایل : 2glp-1 therapy, jahed, wdd 2017.pdf           حجم فایل 2455 KB
   دانلود فایل : smbg farir teb.pdf           حجم فایل 6542 KB