جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
Fmenu Not Found
لینک های مفید

 

رسالت گروه
 

 

رسالت گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت، رسیدن به جامعه ای توسعه یافته است که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی ، مهارت و صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی، نیازهای سلامتِ خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین و اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای دراولویت شان، برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی، سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری ِ خود، خانواده، همسالان و جامعه و جهانی را که در آن زندگی می کنند کنترل کرده و ارتقا دهند.