• 07 آذر 1402

.معرفی برنامه ها و اعضای گروه غیر واگیر

 

شرح وظایف واحد تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

تدوین برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای غیرواگیر

تامین تجهیزات مورد نیازغربالگری در تمامی مراکز تحت پوشش دانشگاه

غربالگری، بیماریابی و درمان به موقع بیماران شناسایی شده در برنامه های غیر واگیر

نظارت بر گزارش فوری بیماریهای قابل گزارش دهی تلفنی

آمادگی کافی جهت مراقبت و پیگیری بیماریهای مزمن در طغیان بیماریها از جمله کووید19، در منطقه تحت پوشش

برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری ها جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی، بین بخشی و برون بخشی .

آموزش مستمر علمی و اجرایی در برنامه های مرتبط به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )

نظارت بر عملکرد از طریق پایش، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش و تلاش جهت رفع نارسائیها و بهبود عملکرد

آگاهی و بهره وری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی منطقه در جهت تحلیل برنامه های غیرواگیر و تعیین دستاوردها و چالشها.

همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی  مورد نیاز در برنامه

تهیه محتوای آموزشی جهت گروههای هدف و درمعرض خطر

گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط و گرداوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و تفسیر آن

تشکیل کمیته مشورتی مبارزه با بیماری های غیرواگیر دانشگاه به طور مستمر طبق دستورالعمل

نظارت بر شناسایی مراکز جدید تاسیس و تازه فعال شده پاتولوژی

 نظارت بر شناسایی نقاط حادثه خیز و طراحی مداخلات پیشگیرانه

نظارت و همکاری در روند اجرای برنامه ها با بیمارستان منتخب همکار و آزمایشگاه های طرف قرارداد در برنامه های مرتبط

نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحدهای محیطی

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و سلامتی مرتبط با برنامه های غیرواگیر

 

مناسبت ها 

 

4 ماه می-16 اردیبهشت روز جهانی آسم و آلرژی                     

8 ماه می- 18 اردیبهشت روز جهانی تالاسمی

17 ماه می- 27 اردیبهشت روز جهانی پر فشاری خون

25 ماه می- 4 خرداد روز جهانی تیروئید

14 ماه نوامبر- 23 آبان روز جهانی دیابت                    

1 لغایت 7 بهمن هفته ملی پویش مبارزه با سرطان

7 مهر (آخرین یکشنیه ماه سپتامبر) روز جهانی قلب

3ماه مارس- 13 اسفند روز جهانی شنوایی

20 اکتبر- روز جهانی پوکی استخوان

 

معرفی اعضای واحد

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

برنامه مورد تصدی

 

تلفن داخلی

 

 

دکتر آزیتا کریمی 

 

 سرپرست واحد  بیماری‌های غیر واگیر

 

63453353

 

آقای  محسن حیدری

 

کارشناس بیماری‌های غیر واگیر

 

63453616

 

جواد برزگری

 

    کارشناس بیماری‌های     غیر واگیر

 

63453612 

 

نصیره لسانی گویا

 

 

کارشناس برنامه ثبت سرطان

 

63453614

 

مریم ملائی پور

 

کارشناس مسئول برنامه ثبت سرطان

 

63453633

 

معصومه قشقایی

 

 

    کارشناس بیماری‌های     غیر واگیر

 

63453353