• 00/01/28

آرشیو اخبار

برگزاری جلسه آموزشی ثبت کودکان پرخطر در سامانه MCMC در معاونت بهداشت

برگزاری جلسه آموزشی ثبت کودکان پرخطر در سامانه MCMC در معاونت بهداشت

جلسه آموزشی ثبت کودکان پرخطر در سامانه MCMC برای کارشناسان مسئول ثبت فرم کودکان پرخطر در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه، کارشناسان سلامت کودکان دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه‌های تحت پوشش برگزار شد.

  جلسه مشترک گروه سلامت جمعیت، خانواده معاونت بهداشت و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

جلسه مشترک گروه سلامت جمعیت، خانواده معاونت بهداشت و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

روان‌سنجی و اجرای پایلوت نرم‌افزار هوشمند آنلاین غربالگری اولیه اوتیسم در کودکان مشکوک مراجعه‌کننده به مرکز جامع تکامل بیمارستان آموزشی درمانی ضیائیان به‌صورت مجازی برگزار شد.

موج چهارم بیماری COVID-19 در کشور

موج چهارم بیماری COVID-19 در کشور

دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت در پیرو مکاتبات و مذاکرات قبلی باتوجه به التهاب ناشی از موج چهارم بیماری COVID-19 در کشور هماهنگی‌های لازم روئسای دانشگاه‌های علوم پزشکی،معاونین بهداشت و درمان و معاونت سازمان غذا و دارو را یاد آور شد.

وزیر بهداشت و درمان به برخی واقعیت‌ها اشاره کرد.
گلایه‌های دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت

وزیر بهداشت و درمان به برخی واقعیت‌ها اشاره کرد.

وزیر محترم بهداشت و درمان در جلسه ستادی استان اذر بایجان غربی به برخی واقعیت‌ها اشاره کردند ولی گوش شنوایی نبود ولی امروز با اینکه دیر است باز بشنوید که این درد دل تمام روسای دانشکاه های علوم پزشکی کشور است.

برگزاری جلسه هماهنگی مشارکت‌های اجتماعی و بررسی شاخصه‌ای آسیب‌های اجتماعی در معاونت فرهنگی و اجتماعی

برگزاری جلسه هماهنگی مشارکت‌های اجتماعی و بررسی شاخصه‌ای آسیب‌های اجتماعی در معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در جلب مشارکت‌های اجتماعی و راه‌اندازی چهارخانه مشارکت در سطح شهرستان‌های اسلامشهر، ری و مناطق ۱۰ و ۱۷ را مطرح کرد.