• 99/08/01

آرشیو اخبار

آموزش نیروهای تیم میدانی در راستای اجرای فاز سوم طرح برآورد اندازه جمعیت‌های پرخطر به روش مکان‌یابی در معاونت بهداشت

آموزش نیروهای تیم میدانی در راستای اجرای فاز سوم طرح برآورد اندازه جمعیت‌های پرخطر به روش مکان‌یابی در معاونت بهداشت

مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، با تبریک هفته سلامت روان بر اهمیت سلامتی و عدالت در سلامت طبق شعار تاکید کرد و در ادامه اصول و موازین بهداشتی را در هنگام مراجعه به پاتوق‌ها را یادآور شد

پیام مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه در خصوص هفته ملی سلامت بانوان ایران
"سلامت زنان در دوره کرونا"

پیام مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه در خصوص هفته ملی سلامت بانوان ایران

دکتر نرجس توکلی کیا مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه در پیامی هفته ملی سلامت بانوان ایران را که همه ساله در هفته آخر مهر برگزار می‌شود را تبریک گفت.

جلسه مشترک کارشناسان برنامه سلامت مادران معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه در معاونت بهداشت

جلسه مشترک کارشناسان برنامه سلامت مادران معاونت‌های بهداشت و درمان دانشگاه در معاونت بهداشت

مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده معاونت بهداشت، با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای سلامت مادران، ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات انجام‌شده، بر لزوم تقویت روند ارجاع و پیگیری مادران باردار و زایمان کرده پرخطر خصوصا در زمان شیوع بیماری کووید 19 تاکید کرد.