• 99/05/26

برگزاری جلسه آموزشی نظام ثبت و گزارش دهی الکترونیک خدمات کاهش آسیب در معاونت بهداشت

برگزاری جلسه آموزشی نظام ثبت و گزارش دهی الکترونیک خدمات کاهش آسیب در معاونت بهداشت

سرپرست گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، نسبت به لزوم ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی و درمانی به مدد جویان تحت پوشش مراکز گذری تأکید کرد.

گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، کارگاه نظام ثبت و گزارش دهی الکترونیک در روز چهارشنبه 17 مهر 98 با شرکت مسئولان مراکز گذری و خدمات کاهش آسیب و کارشناسان واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

سیستم مدیریت داده‌ها یک رویکرد منظم برای مطالعه با جمع‌آوری و دسترسی به اطلاعات موردنیاز برای برنامه‌ریزی سطح مختلف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است، هدف آن طراحی و اجرای روش‌ها و فرایندهای استانداردی است که امکان دسترسی به گزارش‌ها با جزئیات کافی و مناسب را به‌صورت دقیق و مداوم و زمان‌بندی مناسب فراهم می‌کند، با توجه به اهمیت آمار مراکز گذری و خدمات کاهش آسیب لزوم ارائه آن به سازمان‌های جهانی در راستای سیاست‌گذاری‌های مربوط مقررشده است که آمار مراکز گذری به‌صورت الکترونیک ثبت و جمع‌آوری شود.

 دکتر علی‌رضا شکیب سرپرست گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت نسبت به لزوم ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی و درمانی به مدد جویان تحت پوشش مراکز گذری تأکید کرد و جایگاه مراکز گذری در نظام PHC را تشریح کرد و براثر گذاری این مراکز در حفظ و ارتقای سلامت اشاره کرد.

در ادامه معصومه موسوی کارشناس اعتیاد معاونت بهداشت، نسبت به آموزش نرم‌افزارهای 14 گانه خدمات کاهش تحت برنامه اکسل را توضیح داد و به پرسش‌های طرح‌شده مسئولان مراکز گذری و خدمات کاهش آسیب پاسخ داده شد.


خبرنگار و عکاس: اسماعیل استاجی

کلمات کلیدی