• 07 آذر 1402

رسانه های آموزشی

 

 

 

 

ردیف

کلیپ‌های آموزشی

رسانه‌های چاپی ( پوستر، پنفلت و عکس)

1

آبله میمونی - نهایی.mp4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

بهداشت فردی- اربعین.mp4

پیاده_روی_اربعین_قسمت_اول_معاونت.mp4

پیاده_روی_اربعین_قسمت_دوم_معاونت.mp4

چادر-سجاده- اربعین.mp4

صحن مسجد- اربعین.mp4

ظروف.mp4

ظروف_شهرداری.mp4

علائم گرمازدگی-اربعین.mp4

گرمازدگی در اربعین شهرداری.mp4

محرم- عزاداران.mp4

محرم- موکب داران.mp4

وضوخانه و آب آشامیدنی.mp4

 زیارت اربعین (1).png

 

 

 

3

 

 مصاحبه دکتر نیک فرجام قسمت اول.MP4

 مصاحبه دکتر نیک فرجام قسمت دوم.MP4

 سرخک1.mp4

سرخک2.mp4

 سرخک3.mp4

به علم اعتماد کنیم- کریمه کنگو.mp4

 

 

4

تک فرزندی با زیرنویس.mp4

asli_jamiat.mp4

کلیپ رهبری با زیرنویس.mp4

بروشور قانون جمعیت- اصلاح شده.pub

خدمات درمان اصلاح شده.pub

5

فواید_ترک_دخانیات.mp4

 

6

سرخک-اسلامشهر (1).mp4

 

 

 

 

 

7

 

شست-و-شوی-دست_01.jpg

شست-و-شوی-دست_02.png

شست-و-شوی-دست_03.png

شست-و-شوی-دست_04.png

شست-و-شوی-دست_05.png

شست-و-شوی-دست_06.png

شست-و-شوی-دست_07.png

شست-و-شوی-دست_08.png

شست-و-شوی-دست_09.png

8

 

شیر طعم دار

Untitled-1_01.jpg

Untitled-1_02.jpg

Untitled-1_03.jpg

Untitled-1_04.jpg

Untitled-1_05.jpg

Untitled-1_06.jpg

Untitled-1_07.jpg

شیر کاملترین نوشیدنی

Untitled-1_01.png

Untitled-1_02.png

Untitled-1_03.png

Untitled-1_04.png

Untitled-1_05.png

Untitled-2_01.png

9

شیوه ی زندگی 1 اصلی.mp4

شیوه ی زندگی 2 اصلی.mp4

 

10

عزت نفس کلیپ شماره 1

عزت نفس کلیپ شماره 2

عزت نفس کلیپ شماره 3

عزت نفس قسمت اول

عزت نفس 01_3.jpg

عزت نفس 02_2.jpg

عزت نفس 03_2.jpg

عزت نفس 04_2.jpg

عزت نفس 05_2.jpg

عزت نفس 06_2.jpg

عزت نفس 07_1.jpg

عزت نفس 08.jpg

عزت نفس 09.jpg

عزت نفس قسمت دوم

عزت نفس 2 (1).jpg

عزت نفس 2 (2).jpg

عزت نفس 2 (3).jpg

عزت نفس 2 (4).jpg

عزت نفس 2 (5).jpg

عزت نفس 2 (6).jpg

عزت نفس 2 (7).jpg

عزت نفس 2 (8).jpg

عزت نفس 2 (9).jpg

عزت نفس قسمت سوم

عزت نفس 3 (1).jpg

عزت نفس 3 (2).jpg

عزت نفس 3 (3).jpg

عزت نفس 3 (4).jpg

عزت نفس 3 (5).jpg

11

عوارض روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی.mp4

 

12

گردوخاک.mp4

 

13

لثه سالم.mp4

لثه سالم _01_4.jpg

لثه سالم _02_3.jpg

لثه سالم _03_3.jpg

لثه سالم 04_3.jpg

لثه سالم 05_3.jpg

لثه سالم 06_3.jpg

لثه سالم 07_2.jpg 

14

 

نان و غلات 01_5.jpg

نان و غلات 02_4.jpg

نان و غلات 03_4.jpg

نان و غلات 04_4.jpg

نان و غلات 05_4.jpg

نان و غلات 06_4.jpg

نان و غلات 07_3.jpg 

15

واکسن کرونا- یادآور- مرداد1401.mp4

 

16

وبا.mp4