• 07 آذر 1402

شرح وظایف گروه سلامت دهان و دندان

شرح وظایف گروه سلامت دهان و دندان

 

1-    برنامه ریزی ریزی ،اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پیشگیری و وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان
2-    هماهنگی برون بخشی و درون بخشی با سازمانها و ادارات مرتبط ، در راستای اجرای برنامه ها و طرحهای در دست اقدام
3-    پایش و نظارت بر عملکرد واحد های محیطی
4-    برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و پیگیری مربوطه
5-     همکاری با دانشکده دندانپزشکی در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های آموزشی دانشجویان دوره عمومی و تخصصی
6-    جمع آوری ، ارسال و تحلیل آمار فعالیتهای دهان و دندان
7-    نظارت بر حسن اجرای طرح ها و دستورالعمل های ابلاغی و برنامه های کشوری
8-    تدوین برنامه جامع عملیاتی و نظارت بر حسن اجرای آن
9-    تدوین برنامه آموزشی و برگزاری کلاس های آموزشی گروههای هدف مربوطه
10-    برنامه ریزی حهت جهت ارتقاء فعالیت خدمات واحدهای دهان و دندان تابعه
11-    برنامه ریزی و هماهنگی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای محیطی
12-    جانمایی و اعزام دندانپزشکان طرحی
13-    مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی و پوهشی پژوهشی
14-    محاسبه ،تدوین و ابلاغ تعرفه خدمات دهان و دندان
15-    برنامه ریزی و هماهنگی اجرای دوره های آموزشی برای دندانپزشکان و دستیاران دندانپزشکی
16-    برگزاری جلسات هماهنگی اجرای برنامه های جاری با کارشناسان مربوطه