• 07 آذر 1402

معرفی واحد

رسالت گروه آموزش و ارتقای سلامت:

رسالت ما، رسیدن به جامعه‌ای توسعه‌یافته است که در آن مردم بتوانند باقدرت، امید، آگاهی ، مهارت و صلاحیت کافی به‌صورت فردی، گروهی و جمعی، نیازهای سلامت خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین و اولویت‌بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت‌شان، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی، سلامت، ایمنی، نشاط و بهره‌وری خود، خانواده، همسالان و جامعه و جهانی را که در آن زندگی می‌کنند کنترل کرده و ارتقاء دهند.

برنامه‌های گروه:

پیاده‌سازی برنامه ملی خودمراقبتی با رویکرد فردی و تربیت سفیر سلامت خانواده

تربیت سفیر سلامت دانش‌آموز

تربیت سفیر سلامت جوان/ دانشجو/ طلبه و ...

خود مراقبتی اجتماعی

خودمراقبتی سازمانی (سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مدارس)

خودیاری

برنامه داوطلبین سلامت (رابطین بهداشت)

نیازسنجی و مداخلات ارتقاء سلامت

برنامه جامع آموزش همگانی سلامت در جمعیت تحت پوشش دانشگاه با تاکید بر گسترش آموزش مجازی

کمیته علمی فنی تولید رسانه 

برنامه ارتباطات خطر و مشارکت اجتماعی

مدیریت و نظارت بر کارآموزی و کارورزی دانشجویان در حوزه بهداشت

 

اعضای گروه آموزش و ارتقای سلامت

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

متصدی

 

شماره تلفن داخلی

 

دکتر نجمه الملوک امینی

 

 

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت

 

63453342

 

لیلا احمدی سلطان‌آبادی

 

کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت

 

63453311

 

 

ندا وزیری

 

 

کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت

 

63453606

 

زهرا نیکو سرشت

 

کارشناس مسئول گروه آموزش و ارتقای سلامت

 

63453304

 

فرزانه فرد

کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت

63453

وحید جعفر لواسانی

کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت