• 07 آذر 1402

معرفی واحد بهداشت دهان ودندان

معرفی واحد بهداشت دهان و دندان


واحد بهداشت دهان و دندان در راستای ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش در قالب خدمات پیشگیری و درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت و آموزش مردم در رده های سنی مختلف تحت پوشش شامل گروههای هدف (  به ویژه کودکان زیر 6 سال، کودکان 6 تا 14 سال و خانم های باردار) فعالیت می نماید.                                                                                                                                     
مهمترین طرح ها و برنامه های این واحد با هدف آموزش وپیشگیری شامل : ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان ، ارائه خدمات دندانپزشکی در برنامه پزشک خانواده شهری و بیمه روستایی و اجرای خدمات سلامت دهان و دندان با فعال سازی واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشت و درمان کشور می باشد.                                                                                  
خدمات دندانپزشکی به گروههای هدف در دو سطح یک و دو به گیرندگان خدمت ارائه میگردد.خدمات سطح یک شامل آموزش و برنامه های پیشگیری (مانند فلورایدتراپی و فیشورسیلانت) و خدمات سطح دو عمدتا شامل ترمیم ، جرمگیری،درمان ریشه،و... میباشد.