• 07 آذر 1402

معرفی واحد دارویی و شرح وظایف

معرفی واحد امور دارویی

واحد امور دارویی يكی از واحد های ستادی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكی می باشد، كه اين واحد وظيفه ارايه مطلوب و مناسب خدمات دارويی در كليه مراكز بهداشتی ودرمانی  و كليه واحد های وابسته به حوزه معاونت بهداشتی را به عهده دارد و اين فعاليت ها از سياستگذاری در ارائه خدمات دارويی تا تهيه ،تدارك، توزيع دارو و نظارت را شامل می شود.

هدف كلی واحد امور دارویی ارتقاء سطح سلامت و كارايی شبكه های بهداشتی درمانی از طريق تأمين و توزيع داروهای اساسی بوده و  ارتقاء سطح جامعه از طریق نظارت صحیح و به موقع بر تهیه و توزیع مواد دارویی ایمن و با کیفیت می‌باشد. این مأموریت از طریق ضابطه‌مند نمودن خدمات دارویی  ارائه شده در مراکز بهداشتی ودرمانی  و ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ جامعه در امر دارو و اطمینان از دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز انجام می‌پذیرد.این واحد دارویی با تکیه بر نیروهای خلاق و متعهد و بهره‌گیری از آخرین پیشرفتهای فن‌آوری روز در نظارت به هنگام بر داروی مورد نیاز در ردیف اول قرار گیرد و در آینده شرایطی فراهم نماید که آرامش خاطر مصرف کنندگان را برآورد و تأمین شود.

شرح وظایف کارشناسان واحد دارویی

شرکت در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی، سمینارها و ... مرتبط جهت بالا بردن سطح علمی کاربردی کارشناسان فنی و نظارت

 نظارت بر داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در خصوص مسايل دارويی

 ارائه آمارهای درخواستی از سوی واحدهای تابعه مراجع بالاتر و وزارتخانه نیز انجام می‌پذیرد

 شركت در كميته هاي تشكيل شده در معاونت بهداشتی  كه به نحوي به دارو مربوط مي شود

 مشاركت و همكاري در اجراي طرحهاي بهداشتي به منظور تأمين به موقع داروهاي مورد نياز

 هماهنگي با معاونت دارو و غذا به منظور بهينه سازي امر تدارك و توزيع داروهاي مورد نياز

پاسخگوئی به تماسهای تلفنی و مراجعات حضوری بیماران در خصوص کمبودهای داروئی

مشاركت و همكاري در تدوين متون آموزشي براي سطوح مختلف در زمينه مسايل دارويي

جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات دارويي به دست آمده از مراكز بهداشتي درماني

همکاری در آموزش با کارکنان و همچنین همکاری در آموزش به اقشار مختلف جامعه

 برآورد ميزان نياز دارويي با هماهنگي درون بخشي در قالب اعتبارات برنامه مربوطه

 نظارت بر امور فني انبار دارويي و تجهيزات پزشكي معاونت بهداشتی

 انجام روشهاي كاريردي اصلاح نظام دارويي و مصرف بهينه دارو

برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات دارويي

تهیه گزارش و تسلیم به مقام مافوق در کلیه امور مربوطه

بازرسی روتین از داروخانه‌های خصوصی طرف قراداد

بررسی و رسیدگی به شکایات واصله تا حصول نتیجه

بررسی شکایات رسیده از بیماران  در خصوص دارو

 جمع آوری و وارد نمودن اطلاعات، تجزیه و تحلیل

شرکت در جلسات درون سازمان و برون سازمانی

همکاری در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت

شاخص‌سازی جهت واحدهای مختلف

پیگیری کمبودهای داروئی

کارکنان واحد امور دارویی معاونت بهداشت

 

نام

 

نام خانوادگی

 

متصدی

 

شماره تماس داخلی 

 

 

افسانه

 

مصلح

 

مدیر امور دارویی

 

63453332

 

 

سپیده

 

مشفقی

 

کارشناش امور دارویی

 

63453333

 

 

اسما عیل

 

رستم زاده

 

تکنسین امور دارویی

 

63453216

 

 

 

 

 

 

 


 

redirect url error. its must be 4 part: