• 07 آذر 1402

معرفی گروه و اعضاء

 

مناسبت ها

دهم اکتبر روز جهانی بهداشت روان

بیست وشش ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

ده سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی

 

معرفی اعضای گروه

 

نام و نام خانوادگی

برنامه مورد تصدی

تلفن

دکتر عباس مزینانی

مدیر گروه تخصصی سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

63453732

دکتر شهرام خرازی ها

رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

63453403

دکتر فرحناز رجائی

کارشناس مسئول سلامت روان

63453350

عالیه زرکش

کارشناس مسئول سلامت اجتماعی

63453351

 دکتر سهیلا پناهی

کارشناس سلامت روان

63453773