• 99/07/04

کتابخانه و مرکز اسناد

بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد همراه با گروهی از مدیران و کارشناسان وزارت متبوع از معاونت بهداشت

بازدید مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد همراه با گروهی از مدیران و کارشناسان وزارت متبوع از معاونت بهداشت

در بازدید گروهی از معاونت بهداشت، برنامه عملیاتی، مداخله در سوگ، اقدامات انجام شده در ۴۰۳۰، وضعیت شاخص خودکشی در استان تهران، مداخله در سوگ در کرونا و ... بررسی شد و با ابراز رضایت از عملکرد ستادی گروه رهنمودهای لازم را ارائه کردند.

بازدید حضوری مدیرگروه و کارشناسان سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت از پایگاه‌های سلامت و ستادهای شهرستان‌های اسلامشهر، ری و مرکز بهداشت جنوب تهران

بازدید حضوری مدیرگروه و کارشناسان سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت از پایگاه‌های سلامت و ستادهای شهرستان‌های اسلامشهر، ری و مرکز بهداشت جنوب تهران

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت اظهار امیدواری کرد تا با ارائه مراقبت‌های با کیفیت و رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی به دلیل همه گیری کوید 19 بتوانیم سلامت گروه‌های هدف برنامه های سلامت خانواده را تامین کنیم.

برگزاری  جلسه  تکوینی با افراد مطلع و ذینفعان برنامه مکان یابی جغرافیاییMapping جمعیت‌های پرخطر (معتادین تزریقی) در معاونت بهداشت

برگزاری جلسه تکوینی با افراد مطلع و ذینفعان برنامه مکان یابی جغرافیاییMapping جمعیت‌های پرخطر (معتادین تزریقی) در معاونت بهداشت

دومین جلسه بررسی اطلاعات تکوینی با حضور شرکای برنامه، افراد مطلع کلیدی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اعم از فرمانداری اسلامشهر، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، شهرداری تهران و اسلامشهر، بهزیستی استان و شهرستان‌های تهران، ری و اسلامشهر در معاونت بهداشت برگزار شد.