• 07 آذر 1402

اخبار

لیست اخبار صفحه :1
گزارش فعالیت‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد

گزارش فعالیت‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد

گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که مدیریت اجرایی غرفه وزارت بهداشت را در نمایشگاه یاریگران زندگی به عهده داشت اهم فعالیت‌های انجام شده را اعلام کرد.

برگزاری کارگاه باز آموزی برنامه کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری تحت پوشش معاونت بهداشت

برگزاری کارگاه باز آموزی برنامه کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری تحت پوشش معاونت بهداشت

کارگاه باز آموزی برنامه کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری برای کارشناسان کاهش آسیب و پیشگیری از اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران، شهرستان‌های ری و اسلامشهر، مسئولین فنی و روان شناسان مراکز گذری کاهش آسیب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی روسای خانه‌های مشارکت مردم در معاونت بهداشت

برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی روسای خانه‌های مشارکت مردم در معاونت بهداشت

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به اهمیت مشارکت مردم در دستیابی به اهداف نظام سلامت در کشور اشاره کرد و توانمندسازی و ارتقای سواد سلامت مردم را یکی از مهمترین راهکارهای ارتقای سطح رفاه و سلامتی جامعه دانست.

استقرار میزخدمت پویش ملی سلامت غربالگری دیابت و فشارخون بالا در محل برگزاری نماز جمعه

استقرار میزخدمت پویش ملی سلامت غربالگری دیابت و فشارخون بالا در محل برگزاری نماز جمعه

به دنبال هماهنگی کمیته‌های آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون با ستاد نماز جمعه شهر تهران و شهرستان‌های تحت پوشش ری و اسلامشهر، روز جمعه 3 آذر غربالگری دیابت و فشار خون برای نمازگزاران انجام شد.

برگزاری جلسه مشترک گروه مدیریت جمعیت و خانواده معاونت بهداشت و مدیران اداره سلامت شهردای تهران

برگزاری جلسه مشترک گروه مدیریت جمعیت و خانواده معاونت بهداشت و مدیران اداره سلامت شهردای تهران

گروه سلامت جمعیت و خانواده معاونت بهداشت در راستای توانمند‌سازی والدین و مراقب کودک در رشد و تکامل کودکان و همچنین در خصوص ارتقاء سواد سلامت خانواده، کودکان و سایر گروه‌های سنی جلسه مشترک با مدیران اداره سلامت شهردای تهران برگزار کرد

برگزاری جلسه پویش ملی سلامت، فاز اول غربالگری دیابت و پرفشاری خون همزمان با سراسر کشور در معاونت بهداشت

برگزاری جلسه پویش ملی سلامت، فاز اول غربالگری دیابت و پرفشاری خون همزمان با سراسر کشور در معاونت بهداشت

دکتر اولیائی منش معاون بهداشت دانشگاه در خصوص اهمیت و اجرای به هنگام پویش ملی سلامت، فاز اول غربالگری دیابت و پرفشاری خون همزمان با سراسر کشور، به عنوان اولویت برنامه‌های اجرایی و اهمیت اجرای هر چه بهتر پویش و ضرورت اهتمام و همکاری همه جانبه‌ همه گروه‌ها و شبکه‌ها و مراکز تابعه تاکید کرد.