• 99/09/09

اخبار

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مواجهه با اپیدمی کووید- ۱۹ «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» در معاونت بهداشت

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مواجهه با اپیدمی کووید- ۱۹ «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» در معاونت بهداشت

با حضور معاون بهداشت دانشگاه و مشاور مقام عالی وزارت بهداشت در امور بهداشتی اجرای مرحله چهارم غربالگری کشوری در مواجهه با اپیدمی کووید- ۱۹ «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» در معاونت بهداشت برگزار شد.

 دومین جلسه کارگروه سلامت شورای فرهنگ عمومی

دومین جلسه کارگروه سلامت شورای فرهنگ عمومی

سرپرست گروه بیماری‌های غیر واگیر و گروه تغذیه معاونت بهداشت، در دومین جلسه کارگروه سلامت شورای فرهنگ عمومی در خصوص طرح سردار شهید سلیمانی و برنامه معاونت بهداشت دانشگاه تهران برای کنترل بیماری کووید -۱۹ مطالبی را بیان کردند.

برگزاری وبینار آموزشی اصول تغذیه در دوران سالمندی در معاونت بهداشت

برگزاری وبینار آموزشی اصول تغذیه در دوران سالمندی در معاونت بهداشت

گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه وبینار آموزشی « اصول تغذیه در دوران سالمندی» را برای پزشکان عمومی،کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت برگزار کرد.