• 99/09/09

برگزاری وبینار آموزشی اصول تغذیه در دوران سالمندی در معاونت بهداشت

برگزاری وبینار آموزشی اصول تغذیه در دوران سالمندی در معاونت بهداشت

برگزاری وبینار آموزشی اصول تغذیه در دوران سالمندی در معاونت بهداشت

گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه وبینار آموزشی « اصول تغذیه در دوران سالمندی» را برای پزشکان عمومی،کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت بهداشت، روز چهارشنبه 28 آبان 1399 گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه، وبینار آموزشی « اصول تغذیه در دوران سالمندی» را با سخنرانی دکتر پریسا ترابی مدیر تغذیه بالینی در طرح تحول سلامت دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و دکتر رضوان هاشمی عضو هیات علمی گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پزشکان عمومی، کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت برگزار کرد.
 در این وبینار در خصوص تغییرات فیزیولوژیک در سالمندی، لزوم آموزش سالمندان و خانواده‌های آنها در خصوص ضرورت تغذیه صحیح جهت کنترل بیماری‌ها و بهبود کیفیت زندگی، هرم غذایی و ریزمغذی‌های مورد نیاز در دوران سالمندی، فعالیت بدنی سالمندان و تغذیه سالمندان در اپیدمی کرونا و ... مطالبی ارائه شد.

اسماعیل استاجی
تهیه کننده:

{اسماعیل استاجی}

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *