• 07 آذر 1402

آنچه در خصوص سلامت کودکان باید بدانیم

آنچه در خصوص سلامت کودکان باید بدانیم

آنچه در خصوص سلامت کودکان باید بدانیم

کودکان، سرمایه‌های ا‌صلی و آینده سازان کشور عزیز ما هستند و سلامت جزئی از حقوق اولیه هر یک از کودکان است.

کودکان، سرمایه‌های ا‌صلی و آینده سازان  کشور عزیز ما هستند. رویکرد به کودک و سلامتی او اولویتی همیشگی
ا‌ست. توجه به کودکان در واقع ارزشمند‌ترین سرمایه کشوری در خصوص نیل به تو سعه پایدار ا‌ست. این توجه باید
عادلانه باشد و به آنها که نیازمند‌تر هستند توجه بیشتری شود.سلامت جزئی از حقوق اولیه هر یک از کودکان است.
کودکانی که اگر امروز به توانمندی های جسمی و ذهنی خود نرسند فردا برایشان دیر است.


جهت دریافت مطالب بیشتر از لینک‌های ذیل استفاده کنید.

booklet p salem.pdf

 

 غیرپزشک کودک سالم.pdf

 

uploads مهر1400.pdf

 

uploads.مهر 1400.pdf

 

دستورالعمل اجرایی ASQ-3 و ASQ SE-9 5 400.pdf

 

اسماعیل استاجی
تهیه کننده:

{اسماعیل استاجی}

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *